Toteutus ja kunnossapito

Tulostettava sivuSend by email
Levin keskustan ja muunkin alueen viihtyisyys pysyy yllä vain mikäli siihen vaikuttavista osatekijöistä huolehditaan pitkäjänteisesti ja säännöllisesti. Kyläkuvaan vaikuttavat niin julkisen tilan kuin kuin tonttien ympäristö ja rakenteet.

Vastuuta kyläkuvasta kantavat kunta, Lapin ELY-keskus, alueen yrittäjät, kiinteistönomistajat sekä muut toimijat, asukkaat ja matkailijat.

 

3093_toteutus_ja_kunnossapito_300
 

Kuva: AV-Lappi