Levin kyläkuvan kehittäminen kilpailueduksi

Tulostettava sivuSend by email
Rakennetun ympäristön laatukäsikirja on toteutettu osana Levin kyläkuvan kehittäminen kilpailueduksi (LKKK) -hanketta (2009-2010).

Hankkeen tavoitteena oli edistää hiihtokeskuksen kehittymistä ympärivuotiseksi vapaa-ajankeskukseksi, jossa erityistä huomiota on kiinnitetty lumettoman ajan kyläkuvaan.

Hankkeessa laadittiin yleissuunnitelmatasoisesti 
Leville suosituksia, ohjeita ja toimenpiteitä, jotka tukevat LKKK –hankkeen tavoitteita.

LKKK -hankkeen toteutti Kittilän kunnan Kideve Elinkeinopalvelut yhdessä Kittilän kunnan teknisen osaston, Levin Matkailu Oy:n ja Levin alueen isoimpien yritysten kanssa. Hanke toteutettiin aikavälillä 04/2009 – 08/2010, ja se sai rahoitusta Pohjois-Suomen EAKR -toimenpideohjelmasta. Rahoituksen osalta vastuuviranomaisena toimi Lapin liitto.

6181_paikallisuus_ja__taustaa_300

Kuva: AV-Lappi

   

Hanketta ja sen puitteissa tehtäviä suunnittelutöitä on ohjannut ohjausryhmä, johon ovat kuuluneet seuraavat henkilöt (2009-2010):

- Seppo Maula, kunnanjohtaja Kittilän kunta

- Katariina Kinnunen, elinkeinojohtaja Kittilän kunta/ Kideve Elinkeinopalvelut

- Jari Kinnunen, tiemestari Kittilän kunta

- Jaana Uusitalo, hortonomi Kittilän kunta

- Carita Lallukka, ympäristösihteeri Kittilän kunta

- Jonna Vinberg-Laaksonen, rakennustarkastaja Kittilän kunta

- Ari Aspia, toimitusjohtaja Hotelli Levitunturi Oy

- Jouni Palosaari, toimitusjohtaja Oy Levi Ski Resort Ltd

- Päivikki Palosaari, toimitusjohtaja Hotelli Hullu Poro Oy

- Jussi Töyrylä, toimitusjohtaja Levin Matkailu Oy

- Katja Kaunismaa, projektipäällikkö Kittilän kunta/ Kideve Elinkeinopalvelut

Samu Rötkönen Lapin liitosta on osallistunut ohjausryhmän toimintaan rahoittajan edustajana.

 

pieni_kideve_logobanneri_72_res_482