Lait ja määräykset

Tulostettava sivuSend by email
Maankäytön ja rakentamisen tärkein ohjauskeino on maankäyttö- ja rakennuslaki. Lakia sovelletaan alueiden suunnittelussa ja käytössä sekä rakentamisessa.

Rakentamista koskevat maankäyttö- ja rakennuslakia täydentävät määräykset ja ohjeet sisältyvät Suomen rakentamismääräyskokoelmaan

Kunnissa maankäyttöä ja rakentamista ohjaavat kaavoitus ja rakennusjärjestys. Myös jätehuolto- ja ympäristönsuojelumääräykset tulee ottaa huomioon, samoin kuin kunnossa- ja puhtaanapitolaki.

Kittilässä ja Levillä kaava-alueilla rakennettaessa vaaditaan rakennuslupahakemuksen yhteydessä toimittamaan kuntaan tontin pihasuunnitelma.

 6060_lait_ja_maaraykset_300

Kuva: AV-Lappi